Kepala Sub. Bidang Hubungan dan Kerjasama

Ringkasan Tugas :

Kepala Sub. BIdang Hubungan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama penanaman modal guna tercapainya iklim penanaman modal yang kondusif.

Rincian Tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama penanaman modal.

2. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi kerjasama penanaman modal.

3. Menyelenggarakan penghimpunan dan pengolahan data aset daerah dan faktor-faktor peluang penanaman modal.

4. Menyelenggarakan fasilitasi realisasi kemitraan usaha dan kerjasama penanaman modal.

5. Melaksanakan evaluasi kemitraan usaha dan kerjasama penanaman modal antar lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.

6. Melaksanakan pembinaan kerjasama penanaman modal kepada pelaku usaha.

7. Melaksanakan pengawasan kerjasama penanaman modal.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.